40 400 - tyle dni na zasiłku opiekuńczym spędzili w 2016 r. ubezpieczeni mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy opiekowali się innymi członkami rodziny. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętna długość takiego zwolnienia wynosiła 6,7 dnia, co daje 7. miejsce w kraju.

Najmniej dni wykorzystano w woj. warmińsko-mazurskim - 34,8 tys. dni ogółem, a średnio - 5,98 dnia.

Najwięcej przypadło w województwie śląskim (226,8 tys. dni ), wielkopolskim (223,3 tys. dni ) i mazowieckim (207,3 tys. dni).

Zasiłek opiekuńczy na innego członka rodziny przysługuje ubezpieczonym, gdy opieki wymagają chorzy: małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku wymienionych członków rodziny, zwanych „innymi”, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 14 dni kalendarzowych w roku.

Co ważne, zasiłek opiekuńczy na innego członka rodziny należy odróżnić od zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8 lat i chore dziecko do 14 lat - tutaj okres zasiłkowy może trwać nie dłużej niż 60 dni w roku. Okresy zasiłków na innego członka rodziny oraz na chore dziecko do lat 14 sumują się i nie mogą przekroczyć łącznie 60 dni w roku.

Zobacz też Białystok. Pijany przyjechał BiKeRem na komisariat. Chciał zbadać stan trzeźwości (wideo)