PROGRAM 500 PLUS W 2017 nie ulegnie dużym zmianom. Zobacz, jakie DOKUMENTY NA 500 PLUS są potrzebne, jakie WARUNKI trzeba spełnić, żeby dostać 500 PLUS W 2017 roku.

500 PLUS 2017 - OD KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Wnioski do programu 500 plus można składać od 1 kwietnia 2016 roku, czyli od momentu startu programu. Dokumenty są przyjmowane na bieżąco w urzędach. Do programu Rodzina 500 plus można dołączyć w każdym momencie. Wniosek o świadczeni składa się raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie.

W 2016 roku wzrosła liczba urodzeń. Efekt 500 plus?

KTO SKŁADA WNIOSEK O 500 PLUS?

Dokumenty ws. 500 plus mogą złożyć:
-matka
-ojciec
-opiekun prawny dziecka
-opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu opiekuńczego o jego przysposobieniu

Występujący o 500 plus muszą wspólnie zamieszkiwać z dzieckiem i je utrzymywać.

500 PLUS A ROZWÓD RODZICÓW. KTO SKŁADA WNIOSEK

Gdy rodzice dzieci są rozwiedzeni, wniosek o 500 plus składa ten, kto faktycznie utrzymuje i mieszka z dzieckiem i sprawuje nad nim opiekę.

30 WRZEŚNIA 2017 MIJA PIERWSZY ETAP 500 PLUS

Osoby, które dostają pieniądze z programu 500 plus okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wszedł w życie.
Co do 30 września 2017 roku.

KIEDY TRZEBA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY 500 PLUS

Ale do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że jeśli twoje dziecko urodzi się na przykład w lutym, będziesz mógł złożyć wniosek już nawet dzień po jego narodzinach. Pieniądze wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął poprawnie wypełniony wniosek. Nie ma wyrównania za „stracone” miesiące, czyli te, które minęły od narodzin dziecka do złożenia wniosku.

Więcej dzieci wyjechało na wakacje. Dzięki programowi 500 plus?

Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy - od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Jeśli dziecko w tym okresie nie skończy 18 lat!

JAKI DOCHÓD LICZY SIĘ NA 500 PLUS

- Do 30 września 2017 roku uwzględnia się dochód rodziny z 2014 roku.
- Od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny:

małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat - pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

KTO DOSTAJE 500 PLUS NA JEDNO DZIECKO

Warunkiem 500 plus jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować dochodu.

500 plus na jedno dziecko dostają rodziny , których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny.

Wzrost liczby urodzeń w Polsce. Efekt 500 plus?

Wideo: Dzień Dobry TVN/ x-news