W poniedziałek 9 stycznia podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52. To wstęp do przygotowania projektu, a następnie budowy obwodnicy. Wykonawca ma 13 miesięcy na przygotowanie koncepcji.

Pod koniec sierpnia zeszłego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla północnej obwodnicy Krakowa (POK). Rząd przekazał później na prace koncepcyjne 10 mln zł. Na początku września rozpisano przetarg na przygotowanie szczegółowej koncepcji drogi. Wykonawcę wybrano na początku grudnia, a umowę podpisano teraz. POK ma powstać do 2022 roku. Jej szacunkowy koszt to 1-1,5 mld zł.

Firmą, która przygotuje koncepcję przebiegu POK jest firma Sweco Engineering. Koszt inwestycji to 6 mln 843 tys. zł brutto. Czas na realizację to 13 miesięcy od dnia podpisana umowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, północna obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52. Termin przejazdu pierwszego samochodu północną obwodnicą to 2022 rok, ale Andrzej Adamczyk liczy, że uda się to przyspieszyć.

Firma Sweco ma przygotować analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno-budowlanej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe, opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną.

Oprócz tego przygotowane mają być materiały koncepcyjne do uzyskania DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400-metrowego odcinka przed węzłem Modlnica ), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Północna obwodnica ma mieć po trzy pasy w każdym kierunku i liczyć prawie 15 km długości. Połączy ona węzeł Modlniczka z węzłem Mistrzejowice w Krakowie powstającym w ramach budowy odcinka trasy S7 od węzła Igołomska do granicy województwa świętokrzyskiego.

Na POK dopuszczona prędkość będzie wynosić 80 lub 100 km/h. Planowanych jest sześć wiaduktów w ciągu POK, cztery nad obwodnicą oraz trzy mosty.

Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę. Obecnie na południowej autostradowej obwodnicy Krakowa średniodobowy ruch przekracza 50 tys. pojazdów na dobę, a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec – węzeł Kraków Sidzina to 64 tys. pojazdów na dobę.