16 miast otrzyma łącznie 2,15 mld zł dotacji unijnych na budowę ważnych dróg, w tym Kraków, Tarnów, Nowy Sącz. To wynik konkursu rozstrzygniętego przez rząd. Do Krakowa powędruje 310 mln zł na dalszą rozbudowę ulicy Igołomskiej, ważnego wylotu z miasta w kierunku północno-wschodnim.

Tarnów, Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I, dofinansowanie unijne: 29,5 mln zł;

Leszno, Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna, dofinansowanie unijne: 57,6 mln zł;

Tychy, Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach, dofinansowanie unijne: 166,9 mln zł;

Zamość, Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeszyńskiej (granica miasta Zamość), dofinansowanie unijne: 81,9 mln zł;

Rybnik, Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku, dofinansowanie unijne: 14,4 mln zł;

Bydgoszcz, Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy, dofinansowanie unijne: 113 mln zł;

Częstochowa, Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dofinansowanie unijne: 96,7 mln zł;

Łomża, Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63, dofinansowanie unijne: 16,8 mln zł;

Wałbrzych, Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, dofinansowanie unijne: 296,8 mln zł;

Kraków, Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie, dofinansowanie unijne: 310,2 mln zł;

Gliwice, Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta, dofinansowanie unijne: 116,7 mln zł;

Świnoujście, Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną, dofinansowanie unijne: 775,7 mln zł;

Nowy Sącz, Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28, dofinansowanie unijne: 24,5 mln zł;

Toruń, Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu, dofinansowanie unijne: 10,1 mln zł;

Sosnowiec, Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza, dofinansowanie unijne: 23,5 mln zł;

Gorzów Wielkopolski, Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, dofinansowanie unijne: 15,6 mln zł.