Jak wskazuje Krajowy Rejestr Nowotworów, w latach 2015 – 2025 na nowotwory złośliwe zachoruje blisko 1 900 000 osób. Już obecnie ta grupa chorobowa jest drugą przyczyną zgonów w Polsce i w Europie. Według tych prognoz, w najbliższym dziesięcioleciu stanie się najczęstszą przyczyną zgonów. Niemal połowa Polaków ma świadomość tego zagrożenia. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BZ WBK-Aviva, 40 proc. z nas ocenia ryzyko zachorowania na nowotwór jako wysokie. Najczęściej dotyczy to osób, które zetknęły się z takim przypadkiem w swojej rodzinie, w szczególności kobiet.

Czytaj też:
Nawet jeśli hakerzy wykradli z banków tylko dane osobowe, nie znaczy to że w przyszłości nie będą próbowali ukraść pieniędzy

To, co nas napawa największym niepokojem, to problemy związane z opieką zdrowotną w naszym kraju. Polacy najczęściej wskazują, że ich obawy w przypadku wystąpienia nowotworu budzi brak refundacji nowoczesnych lekarstw i zabiegów (odpowiednio 77 i 74 proc.), kolejki do lekarzy i długi czas oczekiwania na zabiegi i operacje (74 i 73 proc.), ale również brak dostępu do innowacyjnych terapii (70 proc.). Nie da się ukryć, że te obawy znajdują uzasadnienie w danych dotyczących czasu oczekiwania na badania diagnostyczne, takie jak np. tomografia komputerowa brzucha, na którą oczekiwanie we wrześniu 2016 roku trwało 18 tygodni czy rezonans magnetyczny głowy, na który we wrześniu 2016 roku trzeba było czekać 14,4 tygodnia.

Obejrzyj:
Lekkomyślnie postępujemy ze swoimi danymi osobowymi. Coraz częściej wykorzystują to przestępcy, narażając nas na straty i kłopoty administracyjne

Wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia zachorowaniem, a także realna ocena możliwości skutecznego leczenia powoduje, że co piąty Polak deklaruje zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. Co ważne, tego rodzaju produkty nie tylko zapewniają środki finansowe, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. zabezpieczenie przyszłości rodziny, ale część z nich oferuje także różne usługi assistance.

- W sytuacji zachorowania na nowotwór złośliwy ubezpieczony poza wsparciem finansowym, ma do dyspozycji również dodatkowe usługi, jak np. drugą krajową opinię medyczną. W czasie leczenia może także skorzystać m.in. z pomocy psychologa, zabiegów rehabilitacyjnych, a podczas rekonwalescencji po hospitalizacji z pomocy domowej czy wizyty pielęgniarskiej – mówi Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu BZ WBK-AVIVA Towarzystw Ubezpieczeń