Oznacza to, że w firmach może nagle zniknąć z pracy znaczna część doświadczonych, kompetentnych pracowników. Takiego ubytku nie da się łatwo i szybko zastąpić. Konieczne jest przygotowanie firm do tej zmiany. Należy zachęcić tych ludzi do pozostania w pracy, stworzyć im dobre warunki, ale też poszukać innych rezerw. Ważna będzie zdolność i możliwości przyciągania pracowników z innych krajów, zwłaszcza ze wschodu.

- Największym problem dla pracodawców jest niedopasowanie umiejętności i wiedzy pracowników, którzy są dostępni na rynku pracy do ich potrzeb. Ten problem będzie się nasilał. Kompetencje wymagane od pracowników są wyższe niż dotychczas. Oczywiście tutaj leży system edukacji. Jeżeli chodzi o braki ilościowe, to widać, że przedsiębiorcy jeszcze sobie radzą z tym problemem- mówi w rozmowie z AIP dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan.

Potrzebujemy lepszych zasad funkcjonowania Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- Zatrudnienie w całym 2017 r. będzie rosło nieco wolniej niż w poprzednim roku – o ok. 0,5-0,7 proc. a bezrobocia spadnie na koniec roku do ok. 7 proc.. Rok 2017 na rynku pracy zaczyna się od wyraźnego wzrostu kosztów zatrudnienia. Wzrost płacy minimalnej do 2 tys. zł i wprowadzenie minimalnej stawki w wysokości 13 zł za godzinę to spory szok dla wielu firm. Mamy też wysokie i rosnące oczekiwania płacowe pracowników, które spowodują, że płace będą rosły w tempie ok. 5 proc. r/r. Te czynniki będą wymuszać wzrost produktywności pracy, a więc zmianę sposobu funkcjonowania wielu firm. Konieczne będą inwestycje, w tym inwestycje w ludzi, w ich kompetencje, motywację ale także w lojalność – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

W 2017 r. i to już od początku roku weszło w życie kilka zmian w prawie pracy istotnych dla funkcjonowania firm. Największą rewolucję spowoduje zapewne wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto, czemu towarzyszy kilka dodatkowych obowiązków:

- przeliczenie niemal wszystkich stawek (miesięcznych, ryczałtów itp. za wyjątkiem prowizji) na godziny o min. wysokości 13 zł brutto,

- wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

- potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług,

- przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat.

Czytaj też:
Rząd chce zastosować drastyczne metody walki z lichwą. Jeśli bank uzna, że nie masz zdolności kredytowej, legalnie nie pożyczysz już pieniędzy