W styczniu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,4 proc. niż w grudniu ub. roku oraz o 1,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 roku, poinformował dziś w poniedziałek 13 stycznia Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Najmocniej podrożała żywność – aż o 1,8 proc. w stosunku do grudnia ub.r. oraz opłaty związane z mieszkaniem (o 0,7 proc.). Potaniała natomiast odzież i obuwie (o 4,3 proc. w stosunku do cen grudniowych).

Żywność drożeje w oczach

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,8 proc. Więcej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili za owoce, warzywa oraz mąkę pszenną.

Wzrosły ceny olejów i tłuszczy, makaronów i produktów makaronowych, ryżu, a także artykułów z grupy „mleko, sery, jaja”. Wyższe były również ceny ryb i owoców morza, mięsa, pieczywa oraz cukru. W styczniu br. odnotowano wzrost cen napojów bezalkoholowych, w tym najbardziej podrożały wody mineralne lub źródlane. Za napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,1 proc. więcej niż w grudniu ub. roku.

Tańsze buty oraz odzież

W styczniu br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano spadek cen odzieży i obuwia (o 4,3 proc.).
Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w styczniu br. o 0,7 proc.

Coraz droższe użytkowanie mieszkania

Podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Zanotowano wzrost opłat za wywóz śmieci, zaopatrywanie w wodę oraz usługi kanalizacyjne. Podniesiono opłaty za najem mieszkania. Wzrosły ceny nośników energii. Obowiązujące od stycznia br. nowe taryfy dla energii elektrycznej i usług dystrybucji wpłynęły na wzrost opłat za energię elektryczną. Podrożały także opał, gaz oraz energia cieplna. Więcej niż w grudniu ub. roku płacono za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Ceny usług także w górę

W styczniu br. odnotowano wzrost opłat związanych ze zdrowiem (o 0,4 proc.). Więcej należało zapłacić za usługi szpitalne i sanatoryjne, lekarskie, stomatologiczne, a także urządzenia i sprzęt terapeutyczny oraz wyroby farmaceutyczne. Ceny towarów i usług związanych z transportem były o 0,8 proc. niższe niż w grudniu ub. roku.

Czytaj też:
Każdy z nas spłaca lub wkrótce spłacał będzie pożyczkę albo kredyt. Już zaczyna być drożej i co dalej?

Obniżono ceny usług transportowych. Podrożały natomiast samochody osobowe oraz paliwa do prywatnych środków transportu. W styczniu br. obniżyły się opłaty związane z łącznością. Mniej niż w grudniu br. konsumenci płacili za usługi telekomunikacyjne. Odnotowano wzrost cen towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą.
Podrożały gazety i czasopisma oraz książki. Więcej niż w grudniu ub. roku płacono za usługi związane z kulturą oraz turystykę zorganizowaną. Potaniał natomiast sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny. Opłaty dotyczące edukacji w styczniu br. utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. W styczniu br. wzrosły ceny w zakresie restauracji i hoteli. Spośród innych towarów i usług, więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za opiekę społeczną. Podniesiono ceny ubezpieczeń, artykułów do higieny osobistej i kosmetyków, a także usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Czytaj też:
Handel w niedzielę będzie ograniczony. Ale raczej za przekroczenie przepisów nikt do więzienia nie trafi