Młodzi Polacy chcą być niezależni zawodowo. Młodzież chce prowadzić własne firmy, by móc „brać sprawy w swoje ręce” planując swoją karierę, zwiększyć swoje zarobki i rozwijać się na rynku pracy.

Spektakularne sukcesy polskich młodych przedsiębiorców, pokazują, że w młodym wieku można osiągnąć pozycję na rynku światowym. Z raportu przygotowanego przez Akademię Liderów Fundację dr. Bogusława Federa, organizację wspierającą od 2008 rozwój mikro-przedsiębiorczości, wynika, że młodzi Polacy chcą działaći myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, chcą samodzielnie podejmować decyzje zawodowe i więcej zarabiać a także są przekonani, że przedsiębiorczości można się nauczyć.

Inwestycja w rozwój młodzieży

Jednym z czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy.

Potrzebuje tego aż 38,4 proc. badanych uczniów, którzy wskazali w ankietach swoje luki edukacyjne oraz brak doświadczenia. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych. A rolą mediów jest pokazywanie dobrych przykładów zrealizowanych pomysłów na firmę.

Głównym powodem urzeczywistnienia idei tego badania są dzisiejsze wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy.

– Zmiany społeczno-gospodarcze powodują rozszerzenie wieku aktywności ekonomicznej na osoby coraz starsze, ale również na te coraz młodsze. Polacy, którzy nie ukończyli 25. roku życia, są identyfikowani, jako osoby o szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, że są bardziej zagrożeni bezrobociem niż pozostałe grupy wiekowe. Istniejące formy i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że założenie własnej firmy w młodym wieku jest prostsze. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że młode pokolenie zdobyło w ostatnich czasach pewną przewagę związaną ze znajomością nowych technologii. Czynniki te sprawiają, że przedsiębiorczość w tej grupie staje się coraz bardziej zauważalna – mówi prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Czy każdy chce założyć firmę?

Młodzież ma bardzo dużo motywacji do tego, aby rozwijać własną firmę. Największą zachętą jest perspektywa uzyskania wyższych zarobków – tego argumentu używa aż 61,4 proc. ankietowanych. Drugim istotnym powodem jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji – o tym marzy ponad połowa uczniów. Część nastolatków chciałaby mieć swoją firmę poza granicami naszego kraju – potwierdza to jeden na pięciu respondentów. Jednak nie wszystkie osoby biorące udział w badaniu chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą. Przeszkodę widzą przede wszystkim w braku pomysłu na nią – ten problem wskazuje 45,3 proc. badanych uczniów oraz w braku pieniędzy na start – podkreśla to co 3 ankietowany.
Raport jest próbą omówienia pojmowania idei przedsiębiorczości przez młodych Polaków, którzy dopiero wkroczą na rynek pracy.

– Słusznie zauważa dr Bogusław Feder – autor raportu, że analizowane pokolenie, nazywane „generacją Z” jest pierwszym pokoleniem dziedziczącym określony „spadek po rodzicach”. Uzyskany przez młodych ludzi kapitał, w formie inwestycji edukacyjnych, środków finansowych na start, możliwości pracy w rodzinnej firmie, otwartości na świat, zwiększają sukces zawodowy. Brak tego typu wsparcia rodziny na starcie w dorosłe życie zawodowe, lokuje młodych ludzi na zdecydowanie gorszych pozycjach w drodze do osiągnięcia satysfakcji zawodowej i dobrostanu ekonomicznego – podsumowuje dr Krzysztof Lisowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70 proc. nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2 proc. badanych i raczej tak, ale wymaga to wielu lat pracy – 33,6 proc. Podstawowym zadaniem edukacyjnym m.in. szkół jest pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, tak aby mogli przybliżyć się do marzeń o sukcesach idoli – ikon przedsiębiorczości wyznaczających ścieżkę kariery zawodowej.