Sześć firm chce budować odcinek tunelowy zakopianki pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą . Finalnie 15 stycznia sześć firm i konsorcjów złożyło w krakowskim oddziale GDDKiA Oddział swoje oferty. Najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu 968 871 778,09 zł a najwyższą Metrostav a.s. z Czech ponad 1 mld 710 tys. zł - podała GDDKiA w komunikacie.

Na pierwszym etapie przetargu ograniczonego było duże zainteresowanie firm budową tunelu w ciągu S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą. Z wnioskami wystąpiło 20 chętnych, głównie konsorcja dwóch i więcej firm. Najwięcej  było ich z Włoch i Hiszpanii. Po zbadaniu wniosków zaproszenie do drugiego etapu zostało wysłane do 10 wykonawców, ale oferty złożyło tylko 6 z nich. Połowę wykonawców, którzy złożyli oferty stanowią firmy z Włoch.

W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S długości około trzech kilometrów, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok.

2,06 km  z przejściami awaryjnymi między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km każdy, w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in. : wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Teraz rozpocznie się badanie złożonych ofert, by wyłonić wykonawcę.

Źródło: Gazeta Krakowska/GDDKiA