Tegoroczny listopad, był na rynku pracy jednym z najlepszych w ostatnich kilku latach. Cieszy, że wzrasta odsetek osób zatrudnionych na umowę o pracę.

W listopadzie br. liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wzrosła, w ujęciu rocznym, o 3,1 proc. do 5791 tys., zaś wynagrodzenie było wyższe o 4 proc. podał w piątek 16 grudnia Główny Urząd Statystyczny.

Zatrudnienie rośnie od wielu miesięcy.

Poprawa jakości pracy związana jest z tworzeniem się cech rynku pracownika, ale sprzyjają jej też niektóre regulacje resortu pracy jak m.in. ozusowanie umów zleceń, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Dynamika zatrudnienia może jednak nieco spowolnić, ze względu na kulejące inwestycje i brak na rynku wykwalifikowanych pracowników. O wiele więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć, kiedy poznamy strukturę zatrudnienia.

Szybko rosną też wynagrodzenia, chociaż były już w tym roku miesiące z wyższą dynamiką wzrostu płac. W najbliższym czasie możemy mieć do czynienia z dalszym przyspieszeniem wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2017 r. podniesiona zostanie płaca minimalna do 2 tys. zł, minimalna stawka godzinowa. Pojawi się też w presja na wzrost płac ze strony pracowników, którą już teraz obserwujemy w niektórych branżach. Spora grupa zatrudnionych odczuje to pozytywnie w swoich portfelach.

prof. Jacek Męcina, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, wykładowca UW