1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny (tel. (61)4292555) ogłasza, że: dnia 01-12-2017r. o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

          należącej  do:

          Tadeusz Piechocki  

          położonej:

          62-010 Pobiedziska, ul. Kobylnicka 34A, Bugaj,

          dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą nr KW   [NKW: PO1G/00026015/1].

 

Suma oszacowania wynosi 3 688 849,00zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 459 232,67złzł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 368 884,90zł

 

Rękojmię powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki o wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 46 10204027 0000 1802 1165 9192 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegóły na stronie www.gnieznokomornik.pl