Urząd Skarbowy w Starachowicach nałożył pierwszy w historii mandat karny skarbowy w wysokości 200 zł na kierowcę Ubera za wykroczenie polegające na braku księgowania przychodów przy użyciu kasy fiskalnej. Do sprawy odniósł się krakowski magistrat.

Urząd Miasta Krakowa podaje:

"W ubiegłym roku magistrat złożył do urzędów skarbowych, oprócz wniosków do sądów, 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przez kierowców Uber wykroczeń skarbowych polegających na sprzedaży usługi przewozu osób z pominięciem kasy rejestrującej, w konsekwencji nie wydanie paragonu fiskalnego stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Na początku tygodnia do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło pierwsze rozstrzygnięcie w tej kwestii. W piśmie z 31 stycznia br. Urząd Skarbowy w Starachowicach (właściwy względem miejsca zamieszkania kierowcy Uber) poinformował, że postępowanie mandatowe wobec podatnika zakończyło się nałożeniem kary grzywny w drodze mandatu karnego skarbowego w wysokości 200 zł za popełnienie wykroczenia skarbowego z art. 60 § 4 Kodeksu karnego skarbowego.

Nadmienimy, że stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii nie pozostawia cienia wątpliwości. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2015 r. na interpelację poselską nr 30854 w sprawie ekonomii współdzielenia - podsekretarz stanu w MF Jarosław Neneman stwierdził, że przepisy ustaw podatkowych dotyczących kas rejestrujących jednakowo traktują osoby oferujące przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz osoby oferujące takie usługi bez pośrednictwa aplikacji mobilnej i w takim przypadku nie ma żadnego znaczenia forma dokonywanej płatności za przejazd.

Wymieniony organ skarbowy jest kolejnym organem administracji publicznej, który wypowiedział się w kwestii przewozu osób wykonywanych przez kierowców Ubera. Przypomnijmy, że z dotychczas złożonych w latach 2015-16 w krakowskich sądach wniosków o ukaranie kierowców Uber za wykroczenia przeciwko porządkowi, w 10 sprawach zapadły prawomocne wyroki uznające obwinionych za winnych popełnienia czynów zarzucanym im wnioskiem o ukaranie, tj. wykonywanie przewozu osób bez wymaganej licencji.

Z kolei, na rozpatrzenie oczekują zawiadomienia złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, dotyczące nieposiadania podczas świadczenia usług przez kierowców Uber wewnątrz pojazdu cennika usług, a które to czyny zagrożone są karą pieniężną do wysokości 20 tysięcy zł.

Ponadto, z informacji uzyskanych od Małopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że 5 decyzji administracyjnych tego organu o nałożeniu kary pieniężnej na kierowców Ubera za stwierdzone naruszenia podczas wykonywania przewozu osób w wysokości 10 tysięcy złotych stało się ostateczne, w tym cztery w wyniku utrzymania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w mocy zaskarżonych decyzji.

Także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela aplikacji Uber – w swoim piśmie zatytułowanym „Informacja o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia” z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak DDK-60-280/16/AN stwierdził, że model biznesowy Uber narusza istniejący ład regulacyjny na rynku przewozu osób taksówką (pismo dostępne na www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/170216/karta)

Przypomnijmy zatem każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług."