Kilka refleksji tytułem wstępu

Co usłyszymy, gdy zapytamy statystycznego Czytelnika o to, czy Polska jest piękna? Najprawdopodobniej uzyskamy oczywistą odpowiedź, że tak. Odpowiedzi tej najczęściej towarzyszyć będą obrazy naszej rodzimej przyrody, wspaniałych zabytków oraz uroczych zaułków starych miast.

Nie bez znaczenia jest tu siła naszej pamięci i wyobraźni, gdyż urok i czar przestrzeni bardzo często skrywane są dziś za kolorowymi banerami. Niestety, w przestrzeni miast i wsi dominują wielko- i małoformatowe reklamy, przesłaniając przestrzeń jaskrawością barw, a czasem i światłem. A przecież, gdyby się z tym tematem zmierzyć, to i u nas mogłoby być tak pięknie, jak np. w zielonej Irlandii, gdzie nie ma wszechobecnych tablic, plansz, banerów, znaków itp., dzięki czemu można przeżyć spotkanie z czystą przestrzenią, harmonią i krajobrazem. Refleksje dotyczące uroków polskich krajobrazów rzadko odnoszą się do współczesnej architektury, podczas gdy obiekty zrealizowane w naszym kraju w ostatnim czasie są doceniane i nagradzane oraz zyskują światową sławę. Co ciekawe - odnosząc się do harmonii przestrzeni - najrzadziej nawiązujemy do tego, co powszechne, do środowiska wzrastania i życia - do przestrzeni osiedli mieszkaniowych. Może dlatego, że wcześniej osiedla mieszkaniowe podporządkowane były ideologii, a dzisiaj nadmiernie ulegają mechanizmom ekonomii. Jesteśmy przekonani, że przestrzeń życia, miejsce kształtowania się przekonań i wrażliwości powinny być pod szczególną opieką tych, którzy decydują o jej jakości. To temat równie ważny, co wielowątkowy i wart społecznej debaty. Problemem jest często spotykany chaos w zabudowie przestrzeni. Z pewnością szwankuje system edukacji plastycznej, gdyż co do potrzeby obcowania z harmonijnymi przedmiotami i potrzeby ładu, nie mamy wątpliwości, że jest ona powszechna. W przeciwnym razie nikt nie zwracałby uwagi na linie samochodów czy aranżacje wnętrz.

Czy współczesne mieszkania i domy są planowane i realizowane z poszanowaniem potrzeb?

Poczucie wygody i bezpieczeństwa jest sprawą indywidualnego odbioru otoczenia. Ważnym elementem kształtowania przestrzeni jest zachowanie odpowiedniego dystansu, formy i jakości. Mieszkanie lub dom powinny zapewniać potrzebę bliskości i potrzebę odrębności.
Zapewnienie w przestrzeni miejsca na różne zachowania mieszkańców i gości wiąże się z bardzo ważnym poczuciem bezpieczeństwa. Dyktat źle pojmowanej ekonomii powoduje, że najważniejszym celem staje się maksymalne zapełnienie przestrzeni miejskich powierzchniami możliwymi do sprzedania. Można odnieść wrażenie, że powierzchnia użytkowa mieszkań, czyli tzw. PUM, rządzi umysłami tych, którzy inwestują w środowisko mieszkaniowe. To trochę jak podcinanie gałęzi, na której siedzimy. Dzisiejszy maksymalny zysk może w przyszłości przeobrazić się w wielkie, niepoliczalne straty, trwale odciśnięte na umysłach i wrażliwości następnego pokolenia Polaków.

Architekci są przygotowywani do odczytywania komunikatów w przestrzeni

Posiadają też umiejętność dostrzegania i rozumienia powiązań łączących potrzeby z otoczeniem, a także przewidywania różnych skutków działań w przestrzeni. Stąd nasze apele, konferencje, plebiscyty, publikacje, działania edukacyjne - ukierunkowane na zaakcentowanie potrzeby kształtowania jakości przestrzeni, szczególnie publicznej. Budynek to nie tylko mury i dach. Budowanie wiąże się z trudnymi decyzjami, ogromnymi wydatkami i przedzieraniem się przez gąszcz uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, a także przepisów, technologii i zależności. W takiej niebezpiecznej podróży warto mieć sojusznika, który zadba o przyszłego użytkownika i pomoże „uszyć dom na miarę”. Dom to dzieło wspólne inwestora i architekta. Aby mógł powstać, potrzebne jest wzajemne zaufanie, poczucie otwartości i bezpieczeństwa.

Mieszkanie lub dom powinny zaspokajać potrzebę bliskości, jak i gwarantować możliwość zrealizowania potrzeby odrębności.Izba w Małopolsce

Nasza działalność zaczynaliśmy 15 lat temu.
Do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) należą wszyscy architekci, którzy posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i wykonują swój zawód na terenie Polski. Od ubiegłego roku IARP zrzesza także inne osoby wykonujące zawód architekta. Izba Architektów RP działa na terenie całego kraju poprzez Izby Okręgowe.
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP (MPOIA RP)jest drugą co do wielkości w Polsce. Zrzesza ponad 1800 członków. Działalność MPOIA RP skupia się na administrowaniu pracami samorządu zawodowego oraz na działalności konsultacyjnej i edukacyjnej kierowanej do społeczeństwa. Administracja to m.in. prowadzenie list architektów, prowadzenie egzaminów i kursów przygotowawczych dla architektów, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia.Jak w każdym samorządzie - działają także organa kontrolne: Okręgowy Sąd Dycyplinarny i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisja Rewizyjna. Ponadto, przy Radzie MPOIA RP funkcjonuje szereg zespołów problemowych. Zespół Rzeczoznawców prowadzi analizę problemów projektowych i technicznych; Zespół ds. Warunków Wykonywania Zawodu, zajmuje się m.in. poprawnością treści umów o prace architektoniczne i prawa autorskie oraz opiniuje warunki konkursów architektonicznych; Zespół ds. Legislacji zajmuje się problematyką prawa inwestycyjnego; Zespół ds. Kształcenia prowadzi szkolenia dla architektów oraz współpracuje z uczelniami architektonicznymi województwa; Zespół ds. Samopomocy zajmuje się pomocą dla członków, którzy pozostają w trudnej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej; Zespół ds. Mediów informuje media o działalności MPOIA RP.
Aktywność na tak wielu polach wymaga dobrej informacji wewnętrznej, dlatego prowadzona jest rozbudowana strona internetowa oraz profil na portalu społecznościowym. W Małopolsce redagowany jest, w porozumieniu z Krajową Radą IARP, ogólnopolski portal Warsztat Architekta.pl niosący pomoc techniczną i prawną dla architektów i ich klientów. Prowadzimy także edukację dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizowanie Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej.
Rada MPOIA RP prowadzi aktywną współpracę z organami administracji architekto-niczno-budowlanej w Małopolsce w zakresie problematyki związanej z zatwierdzaniem projektów budowlanych i uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Kilkakrotnie odbyły się narady organizowane wspólnie przez Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Radę MPOIA RP. W naradach uczestniczyły starostwa powiatowe z terenu całego województwa. Z naszych informacji wynika, że jest to pierwsza tego typu współpraca w skali kraju. Wyjątkowym działaniem w skali Izby, jakie realizuje Rada MPOIA RP, są również konferencje tematyczne, które gromadzą specjalistów z różnych dziedzin, a także pracowników instytucji rządowych i samorządowych.

ZOBACZ TAKŻE:

Plebiscyt - Salon Architektury

Dom dla rodziny