U trzech producentów Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła skażenie jaj fipronilem. Jeden z nich pochodzi z Wielkopolski. Publikujemy numery kodów na skorupce w partiach, które nakazano wycofać z obrotu.

Fipronil to środek używany w hodowli zwierząt domowych do zwalczania wszy, kleszczy i roztoczy. Nie można go jednak używać przy hodowli zwierząt hodowlanych, ponieważ jest on toksyczny i szkodliwy dla zdrowia.

Po stwierdzeniu skażenia jaj w 15 państwach Unii Europejskiej Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza także zakłady produkujące mięso drobiowe i jaja w Polsce. W czwartek poinformowano, że o ile w przypadku 25 zbadanych próbek mięsa w żadnej nie stwierdzono skażenia, o tyle w 3 z 85 zbadanych partiach jaj stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego (0,005 mg/kg). Pochodzą od producentów z Wielkopolski i Mazowsza - Rawicza, Warszawy i Bieżunia.

Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, niezgodne z wymaganiami próbki to:

  • Jaja oznaczone kodem na skorupce: 3 PL 14371323, najlepiej spożyć przed 30.08.2017, producent: TOP-JAJ, ul. Różana 14, 09-320 Bieżuń, Zakład pakowania jaj nr PL-14375905, w których stwierdzono fipronil na poziomie 0,11 ± 0,055 mg/kg
  • Jaja oznaczone kodem na skorupce: 3 PL 30051328 K3, najlepiej spożyć przed 05.09.2017, producent: Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35a, 63-900 Rawicz, Kod pakowni C: PL 30105903, w których stwierdzono fipronil na poziomie 0,014 ± 0,007 mg/kg
  • Jaja oznaczone kodem na skorupce: 2 PL 14131317, najlepiej spożyć przed 09.09.2017, wyprodukowano dla: Farmio S.A., ul. Puławska 565, 02-844 Warszawa, w których stwierdzono fipronil na poziomie 0,013 ± 0,0065 mg/kg

„Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, na podstawie danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przekroczenie poziomu fipronilu 0,72 mg/kg może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym, że poziomy zbadane w 3 wyżej wymienionych próbkach jaj są niższe niż 0,72 mg/kg, nie należy spodziewać się wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia konsumenta” - uspokaja GIS. - „Biorąc pod uwagę, że w próbkach wykryto fipronil na poziomie przekraczającym poziom dozwolony w przepisach prawnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazała wycofanie partii jaj z datą minimalnej trwałości 09.09.2017, która może jeszcze znajdować się w obrocie”.

Do wykrycia fipronilu na jednej z ferm odniosła się już w wydanym oświadczeniu spółka Farmio SA.

"W związku z informacjami na temat wykrycia fipronilu w jajach pochodzący z polskich ferm oświadczamy jako podmiot wprowadzający produkt do obrotu, że producentem jaj zakwestionowanych w trakcie kontroli przez Inspekcję Sanitarną była Ferma Niosek Ząbkiewicz Sp. J. z Radzanowa" - czytamy w oświadczeniu". - "W trosce o zdrowie konsumentów dokonaliśmy pełnej identyfikacji producenta jaj i podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży jaj ściółkowych Klasa A, L-duże o numerze partii 09.09.2017, 2PL 14131317 oraz o wstrzymaniu zakupów jaj ściółkowych z ww. fermy do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Należy podkreślić, że sprawa dotyczy wyłącznie jednej serii jaj ściółkowych (2PL 14131317) z datą przydatności 09.09.2017, pochodzących od jednej ze współpracujących z naszą firmą ferm i nie należy utożsamiać jej z całym asortymentem jaj Farmio."

Firma zapewnia także, że zlecono niezależne badanie jaj ściółkowych pochodzących z zakwestionowanej fermy jaj. Próbki jaj ściółkowych zostały pobrane w sklepach oraz bezpośrednio z fermy w Radzanowie - wyniki badań mają być znane już 8 września. Farmio SA wprowadziło także aż do odwołania stały monitoring i badania jaj na obecność fipronilu we wszystkich fermach, z którymi współpracuje.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni wyjaśnić zaistniałą sytuację, tym bardziej, że w sierpniu br. ferma, z której pochodzą wskazane w protokole jaja, była szczegółowo kontrolowana, a jaja poddane badaniom" - czytamy w dalszej części oświadczenia. - "Pragniemy również zwrócić uwagę, że pomimo, iż wynik badania na obecność fipronilu wykazał stężenie substancji na poziomie 0,013 mg/kg, co stanowi wartość 55-krotnie niższą od poziomu 0,72 mg/kg uznawanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa za niebezpieczny, którego przekroczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podejmujemy bezkompromisowe kroki w celu niezwłocznego wyjaśnienia tej niedopuszczalnej sytuacji. To jest obecnie nasz najwyższy priorytet."

Sanepid zabezpieczył wszystkie skażone jaja. Wycofano je z obrotu:

źródło: TVN24/x-news.pl