Z roku na rok rośnie grupa gospodarstw, które decydują się na herbicydowe zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jesienią. W warunkach terminowych siewów z dobrymi wschodami jesienny zabieg jest bardzo uzasadniony.

Argumentów „ZA” jest co najmniej kilka. Likwidując chwasty już jesienią, pozbywamy się konkurencji chwastów pobierających składniki pokarmowe i wodę, w ten sposób zdecydowanie poprawiamy roślinie uprawnej warunki rozwoju i pomagamy lepiej przygotować się do zimy. Jesienią mamy zdecydowanie więcej czasu i bardziej sprzyjające warunki na wykonanie zabiegu. Wiosną często mamy do czynienia ze zbyt niskimi temperaturami czy generalnie problemem z wjazdem w pole.
Dodatkowo jesienią, zaraz po siewie lub wschodach zbóż, chwasty są w najwrażliwszych fazach rozwojowych na działanie herbicydów, czego efektem jest dużo wyższa skuteczność takiego zabiegu. Wiele chwastów w czasie zimy w okresach z temperaturami niewiele powyżej 0 °C wznawia wegetację i rośnie, podczas kiedy wegetacja zbóż ruszy dopiero, kiedy będzie kilka stopni więcej. W ten sposób chwasty osiągają przewagę i stają się zdecydowanie mniej wrażliwe na herbicydy stosowane wiosną lub trzeba stosować dużo wyższe dawki, co będzie generowało wyższe koszty zabiegów wcale nie gwarantując ich skuteczności.

Jesienią mamy do dyspozycji znacznie więcej substancji aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tych działających doglebowo. Zaletą preparatów doglebowych jest długość działania i wykazywanie skuteczności nawet kilka miesięcy po wykonaniu zabiegu. Substancje doglebowe niszczą chwasty już w momencie ich kiełkowania i wschodów. Warto wiedzieć, że takie chwasty, jak miotła zbożowa, fiołek czy chaber, największą wrażliwość na herbicydy mają we wczesnych fazach rozwojowych. Uprawiona, nawieziona gleba jest idealnym środowiskiem do kiełkowania dużej ilości nasion chwastów, które relatywnie prosto można zwalczyć, ponieważ znajdują się wtedy w najwrażliwszych fazach rozwojowych. W takiej sytuacji herbicydy działające doglebowo są jedną z najlepszych opcji.

Kolejnym argumentem za jesiennym zabiegiem jest możliwość „poprawki” wiosną, gdyby była taka potrzeba.
Ostatnie „ZA” to niższy koszt zabiegu. Jesienią rolnik ma możliwość skomponowania skutecznej, kompletnej i tańszej niż wiosną mieszaniny herbicydów. Praktyczne obserwacje prowadzą do wniosku, że nie ma produktu rozwiązującego problem zachwaszczenia zbóż w 100% na każdym polu, stąd zwłaszcza jesienią bardzo dużą popularnością cieszą się mieszaniny zbiornikowe herbicydów. Diflufenikan oraz chlorosulfuron to dwie najpopularniejsze substancje aktywne stosowane jesienią, ich wysoka skuteczność jest potwierdzona od wielu lat poprzez stosowanie na milionach hektarów zbóż w Polsce i Europie.
Herbicydowy Zestaw Jesienny: ARUBIS 50 SG + ADIUNKT 500 SC do zwalczania miotły i chwastów 2-liściennych w zbożach ozimych.

Idąc naprzeciw optymalnym wyborom dokonywanym przez rolników w praktyce, oferujemy wygodny do zastosowania Herbicydowy Zestaw Jesienny składający się z dwóch skutecznych herbicydów: Arubis 50 SG oraz Adiunkt 500 SC. Herbicydowy Zestaw Jesienny jest umiejętnie wypracowanym w praktyce pakietem dwóch podstawowych, a zarazem najczęściej stosowanych bezpiecznych dla zbóż substancji aktywnych.

Mocne i długie działanie doglebowe obu herbicydów
Substancje aktywne, wchodzące w skład obu herbicydów: chlorosulfuron (Arubis 50 SG) oraz diflufenikan (Adiunkt 500 SC), są doskonale znane. Ich cechą charakterystyczną jest oprócz nalistnego, działanie doglebowe, dzięki czemu zastosowane jesienią niszczą chwasty jeszcze zanim wzejdą lub zaraz po wschodach.

Arubis 50 SG zawiera chlorosulfuron w nowoczesnej formulacji SG, która sprawia, że proces mycia opryskiwacza po zastosowaniu środka jest zdecydowanie łatwiejszy, szybszy i efektywniejszy, co ma duże znaczenie w okresach spiętrzenia prac w gospodarstwie. Formulacja SG chlorosulfuronu powoduje natychmiastowe rozpuszczenie preparatu w opryskiwaczu, oferując jeszcze skuteczniejsze zwalczanie chwastów, przy zastosowaniu takiej samej dawki substancji aktywnej.

Rzepak - samosiewy i zwalczanie wektorów kiły kapusty
Samosiewy rzepaku mogą być problematyczne nie tylko z powodu zachwaszczenia, ale także dlatego, że bywają wektorami kiły kapusty. Skuteczne ich eliminowanie w całym płodozmianie będzie dobrą strategią ograniczania tej groźnej choroby. Jednym z ekspertów w dziedzinie zwalczania samosiewów rzepaku jest niezwykle skuteczny chlorosulfuron, wchodzący w skład herbicydu Arubis 50 SG. Warto zatem włączyć ten produkt do działań profilaktycznych rozwoju kiły w płodozmianie.

Adiunkt 500 SC zawiera diflufenikan, popularnie zwany „DFFem”, doskonale znaną i skuteczną substancją czynną. Działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie na całą gamę chwastów dwuliściennych, także ograniczając rozwój miotły zbożowej. Optymalne wczesne stosowanie tworzy w wierzchniej warstwie gleby tzw. film herbicydowy. Adiunkt 500 SC. to wyjątkowy specjalista w zwalczaniu fiołków.

Herbicydowy Zestaw Jesienny: ARUBIS 50 SG + ADIUNKT 500 SC pozwala na zbudowanie programu zwalczania chwastów dostosowanego do potrzeb i sytuacji na danym polu. W razie potrzeby może być uzupełniony o inne produkty celem poszerzenia spektrum i zwiększenia skuteczności działania. Dawki można regulować w dość szerokim zakresie, dopasowując ich wysokość w zależności od potrzeb celem rozwiązania problemu występującego na polu. W przypadku gotowych produktów 2-3-składnikowych, często ilości substancji aktywnych są zbyt niskie, a proporcje zawsze stałe. To utrudnia właściwe zwalczanie chwastów. Natomiast Herbicydowy Zestaw Jesienny to zdecydowanie większa elastyczność w doborze ilości stosowanych substancji.

Kluczowe ogniwa strategii antyodpornościowej zwalczania chwastów
Stosowanie mieszaniny: Arubis 50 SG i Adiunkt 500 SC to również element przeciwdziałania powstawania odporności chwastów. Substancja herbicydu Arubis 50 SG należy do grupy B wg klasyfikacji HRAC, natomiast diflufenikan z produktu Adiunkt 500 SC do grupy F1. Obie substancje poza miotłą, zwalczają także całą gamę innych, uciążliwych chwastów, co jest kolejnym istotnym argumentem za ich łącznym stosowaniem.

Mając na uwadze zjawisko kompensacji oraz stosowanie strategii antyodpornościowej przeciw miotle czy też innym chwastom, należy mieć na względzie łączenie w jednym zabiegu substancji z innych grup, takich jak IPU (C2), chlorotoluron (C2), pendimetalina (K2), flufenacet (K3), czy prosulfokarb (N).

Herbicydowy Zestaw Jesienny to sprawdzone substancje za rewelacyjną cenę.
Etykiety herbicydów Arubis 50 SG oraz Adiunkt 500 SC są do pobrania ze strony www.innvigo.com

Oprócz herbicydu Arubis 50 SG INNVIGO oferuje drugi środek zawierający chlorosulfuron o takich samych właściwościach o nazwie Surfer 50 SG. Natomiast inny preparat oferowany przez Innvigo zawierający diflufenikan o tych samych właściwościach co Adiunkt 500 SC to Saper 500 SC.

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie.

Mariusz Michalski, Menedżer ds. Upraw w firmie INNVIGO

UWAGA: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, zamieszczonych w etykiecie.