Open Living Lab Days w Krakowie

  Open Living Lab Days w Krakowie

  Materiał partnera zewnętrznego

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Open Living Lab Days w Krakowie
  Ponad 200 reprezentantów instytucji naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych, biznesmenów, przedstawicieli samorządów, członków międzynarodowej społeczności otwartej innowacji z całego świata przyjedzie do Krakowa na konferencję Open Living Lab Days 2017. Rozpocznie się ona 29 sierpnia i potrwa do 1 września.
  Open Living Lab Days w Krakowie

  Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszają: European Network of Living Labs (ENoLL) – międzynarodowa organizacja, która zrzesza firmy i instytucje stosujące tzw. metodologię living lab w procesach tworzenia oraz weryfikacji produktów i usług w obszarze innowacji technologicznych, a także Krakowski Park Technologiczny.

  Czym jest living lab? To platforma do testowania produktów i usług w warunkach, w których faktycznie są one używane, czyli w przestrzeni miejskiej, obejmującej ulice, place, parki, pojazdy komunikacji zbiorowej itp. (zwłaszcza w zakresie smart city). W modelu living lab każdy staje się współtwórcą, a nie tylko odbiorcą końcowego rozwiązania. Dlaczego takie podejście jest ważne? Tworzone wspólnie z mieszkańcami lub powstające w wyniku konsultacji, weryfikacji i walidacji produkty odpowiadają ich potrzebom i są dostosowane do oczekiwań rynkowych. Są łatwiej akceptowalne, bardziej funkcjonalne i użytkowe, nie mówiąc już o walorach estetycznych i aspekcie ekonomicznym.  Open Living Lab Days to świetna okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych i znalezienia partnerów do projektów. W wydarzeniu będą bowiem uczestniczyć reprezentanci wielu krajów z całego świata. Są wśród nich m.in. Finlandia, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Irlandia, Japonia, Węgry, Brazylia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Holandia, Dania, Kanada, Austria, Grecja, Serbia, Tajwan, Tunezja, Szwajcaria, Turcja i Albania.

  Co czeka gości konferencji? W programie znajdą się m.in. panele dyskusyjne, prezentacje najlepszych prac w dziedzinie badań i innowacji, wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i Polski, warsztaty tematyczne (w zakresie ochrony zdrowia, inteligentnych miast, projektowania usług, ekologii i polityki living lab), sesje interaktywne oraz wizyty studyjne – np. w krakowskiej Lamusowni, Zarządzie Zieleni Miejskiej, Centrum Sterowania Ruchem, LifeScience Klaster czy Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.
  Prócz tego jednym z istotnych punktów programu będą spotkania z władzami miasta i regionu oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za innowacje i rozwój oraz agend takich jak OECD, SynchroniCity, a także uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce połączona z wręczeniem nagród w konkursie na najlepszy projekt Living Lab.

  Partnerami strategicznymi konferencji Open Living Lab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Małopolskiego, a także krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Krakowskiej. Partnerami konferencji są również: SynchroniCity, ARP, iSCAPE, U4IoT, EU-MACS PROJECT i NCBR.

  Open Living Lab Days będą miały miejsce na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (ul. Podole 60) i Kampusu UJ (ul. Gronostajowa 7). Przygotowania do konferencji są w pełni. Warto odwiedzić stronę internetową openlivinglabdays.com, gdzie znajdują się informacje o prelegentach, organizatorach, partnerach strategicznych i wspierających, a także szczegółowy program sesji badawczych oraz paneli, plan warsztatów i wizyt lokalnych. Agenda wygląda imponująco, podobnie jak liczba uczestników i ośrodków uniwersyteckich, instytucji otoczenia biznesu, centrów badawczo-rozwojowych i firm.

  Na koniec warto przypomnieć, że w 2014 roku Krakowski Park Technologiczny wraz z Urzędem Miasta Krakowa i małopolskim Urzędem Marszałkowskim rozpoczęli współpracę z European Network of Living Labs w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. W 2015 roku Krakow Living Lab – jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego i magistratu – otrzymał akredytację ENOLL, stając się jednym z dwóch certyfikowanych ośrodków living lab w Polsce (więcej informacji: www.kpt.krakow.pl/park-technologiczny/livinglab).

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo