Menu Region

Gdzie fotoradar ITD może ci zrobić zdjęcie [MAPA]

Gdzie fotoradar ITD może ci zrobić zdjęcie [MAPA]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Krakowska

Marcin Karkosza

7Komentarzy Prześlij Drukuj
W Małopolsce jest aż 60 miejsc, w których na piratów drogowych może czekać fotoradar Inspekcji Transportu Drogowego. Wiadomo, gdzie kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość zrobi zdjęcie na pewno, a gdzie przy drogach ustawiono maszty, na których może nie być aparatów (są umieszczane rotacyjnie).
Inspekcja dysponuje w Małopolsce 14 stacjonarnymi fotoradarami i 46 masztami. W całym kraju ma 75 urządzeń rejestrujących, które przenosi między masztami. Ich lokalizacja w danym momencie pozostaje tajemnicą. Stacjonarny fotoradar rozpoznamy po żółtym kolorze obudowy (zaznaczamy na mapie na żółto). Maszty, które ITD przejęła od policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - po szarym kolorze słupa i obudowy (na mapie zaznaczamy je na zielono).


W całym kraju ITD ma na razie 240 żółtych fotoradarów stacjonarnych. Kolejnych 60 ma wkrótce stanąć przy drogach. Pięć z nich może się znaleźć w Małopolsce. Rozważane lokalizacje w naszym regionie (nieujęte na mapce powyżej) to:Izdebnik (DK 52),Naprawa(DK 7),Nowe Brzesko (ul. Lubelska, DK 79),Rzezawa (DK 4), Zaborze (ul. Zatorska, DK 44). Wszystkie fotoradary podłączone są do systemu zwanego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To on generuje mandaty.
Na mapie zamieściliśmy pełną listę fotoradarów i masztów należących do ITD. Pomiaru prędkości przy pomocy stacjonarnych fotoradarów mogą dokonywać także straże gminne lub miejskie. W naszym regionie fotoradarów nie mają straże w największych miastach: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Stojące na ulicach stare maszty fotoradarów (poza lokalizacjami opisanymi na mapie)to nieużywany już sprzęt, który zostanie usunięty w 2014 r.

Zrobiono ci zdjęcie - co dalej


Zdjęcie z fotoradaru trafia do centralnego systemu informacji. Zostaje poddane obróbce obrazu. Na podstawie odczytanego numeru rejestracyjnego, do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wysyłane jest pytanie o właściciela auta. Potem zostaje do niego wysłany formularz z prośbą o wskazanie osoby, która popełniła zarejestrowane wykroczenie.

Właściciel pojazdu musi wypełnić formularz. Przypominamy, że zgodnie z prawem, jeśli nie kierowaliśmy autem, jesteśmy zobowiązani udzielić informacji o osobie, której je pożyczyliśmy.

Masz trzy możliwości:
  1. 1. Możesz się przyznać i przyjąć mandat lub odmówić.
  2. 2. Wskazać osobę, której powierzyłeś samochód.
  3. 3. Nie wskazywać osoby kierującej pojazdem i przyjąć mandat za niewskazanie(do 500 zł, nie są wtedy naliczane punkty karne)lub odmówić przyjęcia mandatu.


ITD może (gdy odeślesz już wypełniony formularz do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym):
  1. 1. Wysłać Ci mandat (jeżeli zadeklarowałeś, że go przyjmiesz).
  2. 2. Skierować sprawę do sądu, jeśli odmówiłeś przyjęcia mandatu.
  3. 3. Wysłać formularz do wskazanej przez Ciebie osoby.Możesz wiedzieć więcej! Kliknij, zarejestruj się i korzystaj już dziś!


Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
"Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+
7

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

Bez mandatu

+18 / -15

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Tomasz (gość)  •

można sobie darmową apkę pobrać na telefon - Yanosika. i się jeździ bezstresowo, bez obaw o mandat

odpowiedzi (0)

skomentuj

LIST wzór

+11 / -27

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

denis (gość)  •

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.
W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów - co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.
Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję z poważaniem
Jan Koza-Kozłowski"

odpowiedzi (0)

skomentuj

LIST2

+20 / -40

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

denis (gość)  •

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.
Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.
W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.
W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.
Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ą /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?
Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.
Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.
Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

odpowiedzi (0)

skomentuj

LIST

+48 / -36

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

denis (gość)  •

"Szanowny Panie Komendancie,

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:
Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia "od tyłu" "z przodu"), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze - rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).
Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.
Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51, a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.
Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

odpowiedzi (0)

skomentuj

nieaktualne

+55 / -10

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

hkj (gość)  •

jadąc przez Zabierzów w kierunku Chrzanowa mijam ok pięciu radarów a nie dwa w Zabierzowie, lipna ta mapka, w Krakowie jest dużo więcej radarów

odpowiedzi (0)

skomentuj

.

+73 / -51

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Pirelli (gość)  •

skurwielstwem jest to że ITD wraz zapytaniem o prowadzącego pojazd nie przysyła zdjęcia !!!!
Więc niby jak można wskazać osobą która kierowała pojazdem? Po zdjęcie zapraszają do warszawy lub można je zobaczyć w sądzie gdy się mandatu nie przyjmie.

ITD do likwidacji, to jedynie maszynka do zarabiania pieniędzy dla oszusta rostowskiego

skomentuj

?

+40 / -53

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

moderec (gość)  •

Według mnie większym przekrętem jest tutaj opcja większego mandatu bez wskazywania osoby, bez punktów karnych oczywiście. Pytanie czemu mają służyć w takim razie fotoradary, poprawieniu bezpieczeństwa (chętnie zobaczyłbym w tym miejscu takie statystyki) czy łataniu dziury budżetowej. O kierowcach, którzy nie zdobywają punktów, które im się słusznie należą nie wspominając ...

odpowiedzi (0)

skomentuj